Historisch overzicht

Historie van ‘De Kijkruit’ mei 1987

De Kijkruit‘ is een ruimte om te exposeren voor verenigingen en mensen uit Gendt en omgeving. ‘De Kijkruit’ bevindt zich in de etalage van de apotheek in de Dorpstaat in Gendt. Hierbij is speciaal gedacht aan mensen die op een- of andere wijze bezig zijn met een hobby of vrijetijdsbesteding op creatief gebied. ‘De Kijkruit’ biedt zo voor mensen met creatieve talenten een ‘passend podium’.
In 1987 is ‘De Kijkruit’ opgericht door Tine Evers, Rob de Jong en Kees van de Laarschot. Het idee om van de etalage bij de apotheek in de Dorpstraat een expositieruimte te creëren kwam van Kees van de Laarschot. Hij vond dat er wel iets gedaan kon worden met de kale etalage bij de apotheek. Kees van de Laarschot, Tine Evers en Rob de Jong hebben dit idee verder uitgewerkt. Zij namen contact op met de apotheker Sven en zo ontstond de Gendtse werkgroep ‘De Kijkruit’.
Iedere zes weken is er een nieuwe expositie in de etalage van de apotheek te bewonderen. Een kijkje in deze ruit is zeker de moeite waard!

Historie van Kunstkring ‘Gendt Verbeeld’ oktober 1991

Kunstkring ‘Gendt Verbeeld’ is opgericht op 11 oktober 1991. De Kunstkring bestond uit leden waarvan de meesten zelf ‘schilderden en de leden van werkgroep ‘De Kijkruit’. Rie van Driel was een van de initiatiefnemers.
Rie van Driel en Joke Hoek vonden dat kunst dichter bij de mensen gebracht kon worden. Dit idee leidde tot het oprichten van een Kunstuitleen.
In het verleden heeft een aantal mensen een grote bijdrage geleverd aan het ontstaan van de Kunstkring en Kunstuitleen. Deze mensen zijn: Tine Evers, Jan Rooding, Diny Aarntzen, Joke Hoek, Henk Louwes, Ria Nienhaus, Trude Teunissen, Rob de Jong, Theo Burki.
In Gendt werd kunst van kunstenaars en amateurs onder de mensen brengen het doel van de kunstuitleen. In samenwerking met H. Louwes, Ria Nienhaus en Henny Verstege werd de Kunstuitleen in maart 1994 voor het eerst opengesteld in de bibliotheek te Gendt.
In augustus 1994 ging de bibliotheek verbouwen. Daarna hebben we nog even gebruik gemaakt van een kamer in de bibliotheek. Deze ruimte was te beperkt. Door de toenemende belangstelling voor het lenen van kunst, nam ook de belangstelling voor het beschikbaar stellen van uit te lenen werk toe. Deze wisselwerking leidde er ook toe dat het lenen en uitlenen niet langer beperkt bleef tot Gendt. De Kunstuitleen kreeg een regiofunctie tussen Arnhem en Nijmegen en strekte zich verder uit naar andere provincies.
Rond 1996 kreeg de Kunstuitleen de mogelijkheid om de rode zaal in ‘De Leemhof’ te huren. Daar wordt nog steeds dankbaar gebruik van gemaakt. De collectie bestaat uit meer dan 200 werken van kunstenaars met een verscheidenheid van toegepaste technieken. De tarieven zijn nog steeds laag en dat komt voornamelijk omdat veel vrijwilligers met veel hart en ziel hun werk doen.

In 2012 was er onder de actieve kunstenaars binnen de kunstkring een streven om ook gezamenlijk aan de slag te gaan. Hieruit ontstond als eerste het kunstproject ‘De reizende steen’. Met dit project nam men als Gendtse vertegenwoordiging in juni 2013, deel aan de Lingewaardse kunstmanifestatie ‘Het Geluk van Lingewaard’. Naderhand, tijdens de evaluatie-vergadering bij Loes en Geert Bookelmann, ontstond het idee om de daar aanwezige vrije ruimte in te richten als atelier voor de kunstenaarsgroep onder de naam ‘Atelier 13′.