Over De Kijkruit

Een passend podium

De ervaring leert, dat veel mensen in hun vrije tijd actief en enthousiast met een hobby bezig zijn. De resultaten zijn vaak de moeite van het bekijken waard. Een volgende stap, om die resultaten te exposeren is veelal moeilijk. Officiële kunstgaleries zijn niet haalbaar en ruimte in openbare gebouwen is nauwelijks beschikbaar. Kortom er is geen passend ‘podium’. ‘De Kijkruit’ is zo’n podium. Er zijn minimale drempels of toelatingseisen. Wel is er voor een goed verloop van de expositieactiviteiten een huishoudelijk reglement opgesteld.

Wie kunnen er exposeren?

Iedereen in Gendt en omgeving die op niet-professionele wijze bezig is met zijn of haar hobby of vrijetijdsbesteding kan exposeren. Dus al het werk op het gebied van: schilderen, tekenen, fotografie, handvaardigheid, textiele werkvormen en aanverwante werkvormen. Voor de expositie geldt de beperking dat werken niet politiek of commercieel van aard zijn. Werkgroep De Kijkruit heeft een coördinerende taak bij de expositie en zorgt voor begeleiding en advisering bij de inrichting. Via diverse publicaties wordt naar een zo groot mogelijk kijkerspubliek gestreefd. Ter bekostiging van het een en ander betaalt de exposant een donatie van € 10,-.

Logo De Kijkruit


Voorwaarden

U kunt hier het expositie-reglement downloaden. Download hier het reglement met de COVID-19 aanpassing.


Contactformulier De Kijkruit

Voor informatie of specifieke vragen kunt u een berichtje sturen naar De kijkruit:

Reacties zijn gesloten.