Over ons

GendtVerbeeld

Stichting Kunstkring ‘Gendt Verbeeld’ houdt zich bezig met het stimuleren en leggen van contacten tussen mensen in het kader van de beeldende en kunstzinnige vorming.

Wij organiseren permanente exposities in De Kijkruit bij de apotheek in Dorpstraat 21B te Gendt. Kunstenaars uit Gendt en omgeving kunnen hier een passend podium vinden om te exposeren.

Daarnaast kunt u ook kunstwerken lenen bij De Kunstuitleen. U vindt ons in de “Mondriaan” zaal van sociaal cultureel centrum ‘De Leemhof’, Dorpstraat 1 te Gendt. Onze vrijwilligers zijn er op vrijdagavond van half zeven tot half negen met uitzondering van de school vakanties, de vrijdag na Hemelvaart en Goede Vrijdag. Zij kunnen u informatie geven over de kunstwerken en kunstenaars en zonodig hulp bieden bij het selecteren van kunstwerken.

Een andere activiteit waar wij ieder jaar naar uitkijken is de organisatie van de kersenfeesttentoonstelling, die het laatste weekend in juni plaatsvindt. Kunstenaars kunnen hun werk laten zien in een speciaal ingerichte expositieruimte van ‘De Leemhof’, Dorpstraat 1 te Gendt.

Bestuur Stichting Kunstkring Gendt Verbeeld:
Voorzitter – Mevr. M. Vermeer
Penningmeester – Mevr. M. Hofs
Bestuurslid – Mevr. D. Nas


Bankgegevens

Stichting Kunstkring ‘Gendt Verbeeld’ – Kunstuitleen
Rabobank rekeningnummer NL57RABO011.64.81.285


 Contactformulier secretariaat

Voor informatie of specifieke vragen kunt u een berichtje sturen naar het secretariaat:


Copyrights

De copyrights van alle getoonde beelden, foto’s, video’s en teksten op deze blog liggen primair bij de makers zelf. Voorts hanteren wij de normen zoals geformuleerd door de Nederlandse stichting Pictoright die de belangen behartigt van visuele makers. www.pictoright.nl