HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE KIJKRUIT

Leden Werkgroep De Kijkruit

Voorzitter:                           Kees van de Laarschot         tel.:  0481-424868

Contactpersoon:        Anneke van Huystee:            a.huystee@planet.nl

Andere leden:             Wies Queens, Els Schrader en Milou Hoogveld.

 

Huishoudelijk reglement voor gebruikers -nader te noemen: exposanten- van de expositieruimte De Kijkruit, gevestigd in de Benu Apotheek De Overbetuwe aan de Dorpstraat 21B te Gendt.

 

  1. Exposanten hebben alle artistieke vrijheid. Wat de vorm van het tentoongestelde betreft zijn er geen beperkingen. Wat het inhoudelijke aspect betreft zijn er enige beperkingen. Zo mag deze niet politiek van aard zijn en mag er geen sprake zijn van commercie.
  2. Verkoop van de objecten tijdens de tentoonstelling is ter plaatse niet toegestaan.
  3. Behoudens het bepaalde onder (2) mogen tentoongestelde objecten niet worden voorzien van een verkoopprijs.
  4. Het exposeren gebeurt ten alle tijden op eigen risico. De objecten zijn niet verzekerd, daar dient de exposant zelf voor te zorgen.
  5. Op een bij deze overeenkomst behorende bijlage worden de objecten nader aangeduid en voorzien van een verkoopprijs.
  6. Bij het niet op tijd – uiterlijk een week voor de expositie – klaar hebben van een inrichtingsplan, behoudt de Werkgroep zich het recht voor de expositieperiode aan een andere gegadigde aan te bieden. Ook dienen de te exposeerde werken voorzien te zijn van een deugdelijk ophangmechaniek.
  7. Er mag niet gespijkerd, geboord, geplakt of geschilderd worden aan de wanden of kasten. Het opbouwen en afbreken van de expositie geschiedt in samenwerking met leden van de Werkgroep.
  8. Het inrichten en uitruimen vindt altijd plaats op vrijdag vanaf 16. 00 uur.

Tussentijds is De Kijkruit niet toegankelijk voor de exposanten; dit is bij uitzondering alleen mogelijk na contact met – en akkoordbevinden door de voorzitter of secretaris van de Werkgroep.  Exposanten worden aansprakelijk gesteld voor de door hen gemaakte schade aan de expositieruimte.

  1. Aan de deelnemer wordt vooraf een donatie van € 10,= gevraagd t.b.v. Kunstkring Gendt Verbeeld. Dit wordt contant betaald bij de inrichting van de expositie.
  2. Bij ondertekening van dit formulier geeft u Stichting Gendt Verbeeld toestemming om foto’s van uw kunstwerken te verspreiden via Social Media.

 

Overeenkomst:

Naam : …………………………………………           Tel.nr. : ………………………………..

Adres : …………………………………………           Plaats : …………………………………

 

U gaat akkoord met het hierboven opgestelde reglement en zal in de periode van ………………………… t/m ………………………… 20…. gebruik maken van De Kijkruit– expositieruimte in de Benu-Apotheek De Overbetuwe aan de Dorpstraat 21B te Gendt.

 

Handtekening gebruiker:                                            Handtekening namens De Kijkruit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.